Strandhotellstomten

Info om byggplanerna för “Falsterbo Strand” intill Falsterbo Stadspark och stranden

Strandhotellstomten header image 4

Entries Tagged as 'planprocessen'

Detaljplanen överklagad till regeringen

augusti 31st, 2010 · No Comments · planprocessen

Detaljplanen som tillåter bostäder på Strandhotellstomten har nu blivit överklagad av både de flesta grannar och sakägare samt Falsterbonäsets naturvårdsförening. Du kan läsa hela vårt överklagande här.
I punktform har vi inom FNF fört fram följande synpunkter.
1. Både Vellinge kommun och Länsstyrelsen jämför en detaljplan för bostäder med en detaljplan för hotell. Vi menar att det [...]

[Read more →]

Tags:··

Yttrandet från FNF gällande byggplanerna på Sjögatan i Falsterbo

november 24th, 2009 · No Comments · opinionsbildning, planprocessen

Via denna länk kan du ladda ner FNFs yttrande på utställningshandlingarna gällande byggplanerna på Sjögatan i Falsterbo.
Vi har tidigare i samband med samråd inkommit med synpunkter på förslag till ny detaljplan som tillåter bostäder på den gamla Strandhotellstomten i Falsterbo. Förslaget till detaljplan som presenteras i utställningen av planen är dock nästan identisk som den [...]

[Read more →]

Tags:···

Förslaget till ny detaljplan utställt

november 1st, 2009 · No Comments · planprocessen, vellinge kommun

Vellinge kommun har nu ställt ut förslaget till ny detaljplanen för Strandhotellstomten på såväl kommunhuset som på Skanörs bibliotek. Alla som har synpunkter på den nya detaljplanen får nu åter chans att skicka in dessa. Detta skall vara gjort senast den 19 november om man sedan vill vara med och göra sin röst hörd i [...]

[Read more →]

Tags:·

Vad kan du göra?

augusti 14th, 2009 · No Comments · opinionsbildning, planprocessen, vellinge kommun

Som medlem i FNF stärker du vårt arbete och bidrar till att FNF som viktig remissinstans har möjlighet att vara med och påverka en positivt utveckling av Vellinge kommun. Klicka här för att se hur du blir medlem.
Även om du redan har skickat in vykortet “Nej till bostäder på Standhotellstomten” kan du också personligt medverka [...]

[Read more →]

Tags:··

Informationsmöte den 6 augusti

augusti 1st, 2009 · 1 Comment · möten, opinionsbildning

En grupp invånare som kallar sig “Vi som bor i Falsterbo” bjuder in till ett informationsmöte om de planerade flerbostadshusen på Sjögatan intill Falsterbo Stadspark. Mötet går av stapeln torsdagen den 6 augusti kl 18-19 i Falsterbo församlingshem på Skoltorget.
Här är inbjudan som en pdf: flerbostadshus_Sjögatan
Detta informationsmöte i regi av en grupp Falsterbobor visar på vilken [...]

[Read more →]

Tags:·

Sammanfattning av samrådsmötet

juli 17th, 2009 · No Comments · möten, planprocessen

Samrådet kring prövan om ny detaljplan som tillåter bostadsbyggande på Strandhotellstomten besöktes av ca 75 personer. Flertalet var negativa till att detaljplanen ändras. Diskussioner på byn efteråt visar att de flesta gärna ser att tomten inte bebyggs alls utan istället införlivas i Falsterbo Stadspark. Några skulle gärna se ett mysigt litet hotell likt Arild Strandhotell [...]

[Read more →]

Tags:·

Samrådsmöte 8 juli kl 18.30

juli 1st, 2009 · No Comments · möten, planprocessen

Nu är datumet för samråd gällande prövning av ny detaljplan för Strandhotellstomten (Falsterbo 2:22) bestämt till 8 juli kl 18.30 på Falsterbo församlingshem.
Om du under våren följt vårt arbete här på hemsidan eller genom media har du säkert förstått att vi inte tycker att det vore lämpligt att bygga bostäder just här. Om du inte heller [...]

[Read more →]

Tags:····

Snart dags för samråd

juni 25th, 2009 · No Comments · möten, planprocessen

Vad vi förstår är det snart dags för samråd kring detaljplaneförändringen för Strandhotellstomten i Falsterbo Stadspark. På samrådet kommer detaljplaneföreändringen att presenteras så att alla intressenter har möjlighet att föra fram sin ståndpunkt.
Så fort vi får besked om datum för samrådet lägger vi upp informationen här på informationsidan kring Strandhotellstomten.

[Read more →]

Tags:··

Telefonerna går varma

februari 15th, 2009 · 1 Comment · planprocessen

Vi har fått väldigt bra och positiv respons på våra synpunkter kring en eventuell detaljplaneförändring av strandhotellstomten i Falsterbo stadspark. Människor från när och fjärran med anknytning till Falsterbo hör dagligen av sig och vill engagera sig mot att det byggs bostäder på strandhotellstomten. Glädjande nog är det inte bara personer från vår medlemsbas på 800 [...]

[Read more →]

Tags:··