Strandhotellstomten

Info om byggplanerna för “Falsterbo Strand” intill Falsterbo Stadspark och stranden

Strandhotellstomten header image 3

Kontakt

Falsterbonäsets_naturvårdsförening

Denna informationssajt om strandhotellstomten i Falsterbo Stadspark är producerad av FNF - Falsterbonäsets naturvårdsförening.

Adress:
Falsterbonäsets Naturvårdsförening (FNF), Box 32, 239 21 Skanör. .

E-post:

info (at) falsterbonaset (punkt) se  (ersätt orden inom parantes med @ respektive .)

Telefon till styrelsemedlemmarna:
David Carlson, designentreprenör, 040-470025 Ordförande

Jan-Åke Hillarp, biolog, 040-472369 Vice ordförande

Elisabeth Forsman, 040-471909, Skattmästare

Britt-Elise Björnhov, lärare, 040-472578 Sekreterare

Ordinarie ledamöter och suppleanter:

Sophie Ehnbom, fågelinventerare,  040-470688

Björn Hillarp, fotograf, 040-474099

Maria Lomholt, kommunikationsstrateg, 040-471110

Mathias Nordström, lantmästare Ängavallen, 040-42 32 50

Bertil Ringberg, geolog, 040-470331