Strandhotellstomten

Info om byggplanerna för “Falsterbo Strand” intill Falsterbo Stadspark och stranden

Strandhotellstomten header image 4

Entries Tagged as 'planprocessen'

Vad kan du göra?

augusti 14th, 2009 · No Comments · opinionsbildning, planprocessen, vellinge kommun

Som medlem i FNF stärker du vårt arbete och bidrar till att FNF som viktig remissinstans har möjlighet att vara med och påverka en positivt utveckling av Vellinge kommun. Klicka här för att se hur du blir medlem.
Även om du redan har skickat in vykortet “Nej till bostäder på Standhotellstomten” kan du också personligt medverka [...]

[Read more →]

Tags:··

Sammanfattning av samrådsmötet

juli 17th, 2009 · No Comments · möten, planprocessen

Samrådet kring prövan om ny detaljplan som tillåter bostadsbyggande på Strandhotellstomten besöktes av ca 75 personer. Flertalet var negativa till att detaljplanen ändras. Diskussioner på byn efteråt visar att de flesta gärna ser att tomten inte bebyggs alls utan istället införlivas i Falsterbo Stadspark. Några skulle gärna se ett mysigt litet hotell likt Arild Strandhotell [...]

[Read more →]

Tags:·

Samrådsmöte 8 juli kl 18.30

juli 1st, 2009 · No Comments · möten, planprocessen

Nu är datumet för samråd gällande prövning av ny detaljplan för Strandhotellstomten (Falsterbo 2:22) bestämt till 8 juli kl 18.30 på Falsterbo församlingshem.
Om du under våren följt vårt arbete här på hemsidan eller genom media har du säkert förstått att vi inte tycker att det vore lämpligt att bygga bostäder just här. Om du inte heller [...]

[Read more →]

Tags:····

Snart dags för samråd

juni 25th, 2009 · No Comments · möten, planprocessen

Vad vi förstår är det snart dags för samråd kring detaljplaneförändringen för Strandhotellstomten i Falsterbo Stadspark. På samrådet kommer detaljplaneföreändringen att presenteras så att alla intressenter har möjlighet att föra fram sin ståndpunkt.
Så fort vi får besked om datum för samrådet lägger vi upp informationen här på informationsidan kring Strandhotellstomten.

[Read more →]

Tags:··

Telefonerna går varma

februari 15th, 2009 · 1 Comment · planprocessen

Vi har fått väldigt bra och positiv respons på våra synpunkter kring en eventuell detaljplaneförändring av strandhotellstomten i Falsterbo stadspark. Människor från när och fjärran med anknytning till Falsterbo hör dagligen av sig och vill engagera sig mot att det byggs bostäder på strandhotellstomten. Glädjande nog är det inte bara personer från vår medlemsbas på 800 [...]

[Read more →]

Tags:··

Informationsmötet 9 februari

februari 15th, 2009 · No Comments · exploatörerna, möten, planprocessen, vellinge kommun

Informationsmötet den 9 februari på församlingshemmet i Falsterbo var lyckat och genomfördes på ett korrekt och bra sätt för alla parter. Det kändes som om alla parter lämnade mötet ed ett öppet sinne. FNF representerades av ordförande Lars A Samuelson, vice ordförande David Carlson samt initiativtagaren Mikael Kristersson. Exploatörerna i form av Mårten Edstrand bjöds [...]

[Read more →]

Tags:·