Strandhotellstomten

Info om byggplanerna för “Falsterbo Strand” intill Falsterbo Stadspark och stranden

Strandhotellstomten header image 4

Entries Tagged as 'planprocessen'

Jakten på medeltida staden kan vara över

april 24th, 2012 · No Comments · exploatörerna, media, natur, planprocessen

Sydsvenskan hade häromdagen en artikel om Strandhotellstomten på Sjögatan. Tomten har besiktigats av Riksantikvarieaämbetets arkeolog Stefan Larsson som låtit gräva ett 60m långt och 2m brett schakt genom tomten. Han menar att han funnit spår efter murade hus med tegelpannor från 1400-talet. Vidare berättar artikeln att det är nu länsstyrelsens ansvar att ev. besluta om en utgrävning [...]

[Read more →]

Tags:·

Beslut från regeringen

mars 10th, 2012 · No Comments · planprocessen, regeringen

FNF har har tagit del av regeringens beslut att inte upphäva den nya detaljplanen för Strandhotellstomten. Initialt är vi självklart besvikna på beslutet, men kanske än mer att man inte tagit hänsyn till innehållet i våra yttrande i den omfattning som vi hoppats. Vi kommer att besluta hur vi väljer gå vidare när vi har hunnit [...]

[Read more →]

Tags:

Yttrande på skrivelse från Vellinge kommun

februari 11th, 2012 · No Comments · Okategoriserade, exploatörerna, planprocessen, vellinge kommun

Vellinge kommun har skickat en skrivelse till regeringen där de håller fast vid sin synpunkt om att detaljplanen som tillåter bostäder på Strandhotellstomten är bra för Falsterbo.
Regeringen bad Falsterbonäsets Naturvårdsföreningen svara på denna skrivelse. Nedan är vårt yttrande i sin helhet:
“Falsterbonäsets Naturvårdsförening (FNF) har tagit del av skrivelsen från Vellinge kommun till regeringen daterad 2012-01-11.
Vi [...]

[Read more →]

Tags:

Yttrande på skrivelse från exploatörerna

februari 11th, 2012 · No Comments · exploatörerna, planprocessen

Regeringen bad Falsterbonäsets Naturvårdsföreningen svara på en skrivelse inkommen från gruppen av exploatörer. Nedan är vårt yttrande i sin helhet:
“Falsterbonäsets Naturvårdsförening (FNF) kompletterar härmed vårt överklagande med yttrande på skrivelse av Mårten Edstrand (ME) daterad 30 mars 2011.
ME skriver att det nya förslaget är bättre anpassat efter Falsterbos förutsättning och bättre smälter in i närmiljön. [...]

[Read more →]

Tags:···

Hur påverkar Länsstyrelsens uttalande exploateringen av Strandhotellstomten?

oktober 9th, 2011 · No Comments · planprocessen

Länsarkitekt Elisabet Weber på Länsstyrelsen i Skåne uttalade sig i Sydsvenskan för en tid sedan gällande den framtida invallningen av Näset. Elisabet Weber menar att det är direkt olämpligt att bygga på de flesta ställen på Näset: “I praktiken betyder detta att nybyggnationen ­i Skanör och Falsterbo kommer att stoppas. De permanent stigande havsnivåerna gör det [...]

[Read more →]

Tags:··

Detaljplanen överklagad till regeringen

augusti 31st, 2010 · No Comments · planprocessen

Detaljplanen som tillåter bostäder på Strandhotellstomten har nu blivit överklagad av både de flesta grannar och sakägare samt Falsterbonäsets naturvårdsförening. Du kan läsa hela vårt överklagande här.
I punktform har vi inom FNF fört fram följande synpunkter.
1. Både Vellinge kommun och Länsstyrelsen jämför en detaljplan för bostäder med en detaljplan för hotell. Vi menar att det [...]

[Read more →]

Tags:··

FNF:s överklagande

februari 23rd, 2010 · No Comments · planprocessen, vellinge kommun

Här kan du ta del av FNF:s överklagande av Vellinge kommuns beslut att anta den nya detaljplanen för Strandhotellstomten. Vid sidan av FNF har flertalet sakägare, organisationen Vi Som Bor i Falsterbo samt ett antal privatpersoner också överklagat detta beslut.

[Read more →]

Tags:

Yttrandet från FNF gällande byggplanerna på Sjögatan i Falsterbo

november 24th, 2009 · No Comments · opinionsbildning, planprocessen

Via denna länk kan du ladda ner FNFs yttrande på utställningshandlingarna gällande byggplanerna på Sjögatan i Falsterbo.
Vi har tidigare i samband med samråd inkommit med synpunkter på förslag till ny detaljplan som tillåter bostäder på den gamla Strandhotellstomten i Falsterbo. Förslaget till detaljplan som presenteras i utställningen av planen är dock nästan identisk som den [...]

[Read more →]

Tags:···

Strandhotellstomten diskuteras i kommunfullmäktige i Vellinge kommun

november 17th, 2009 · No Comments · planprocessen, vellinge kommun

Planerna på en ny detaljplan för den så kallade Strandhotellstomten längst ner på Sjögatan i Falsterbo kommer att diskuteras på nästa möte i kommunfullmäktige för Vellinge kommun. Mötet sker i fullmäktigesalen på kommunhuset onsdagen den 25/11 kl 19. Diskussionen kommer till stånd på grund av en interpellation av Kristdemokraten Kjell Bornhager. Om du som vi [...]

[Read more →]

Tags:··

Förslaget till ny detaljplan utställt

november 1st, 2009 · No Comments · planprocessen, vellinge kommun

Vellinge kommun har nu ställt ut förslaget till ny detaljplanen för Strandhotellstomten på såväl kommunhuset som på Skanörs bibliotek. Alla som har synpunkter på den nya detaljplanen får nu åter chans att skicka in dessa. Detta skall vara gjort senast den 19 november om man sedan vill vara med och göra sin röst hörd i [...]

[Read more →]

Tags:·