Strandhotellstomten

Info om byggplanerna för “Falsterbo Strand” intill Falsterbo Stadspark och stranden

Strandhotellstomten header image 4

Entries Tagged as 'Okategoriserade'

Yttrande på skrivelse från Vellinge kommun

februari 11th, 2012 · No Comments · Okategoriserade, exploatörerna, planprocessen, vellinge kommun

Vellinge kommun har skickat en skrivelse till regeringen där de håller fast vid sin synpunkt om att detaljplanen som tillåter bostäder på Strandhotellstomten är bra för Falsterbo.
Regeringen bad Falsterbonäsets Naturvårdsföreningen svara på denna skrivelse. Nedan är vårt yttrande i sin helhet:
“Falsterbonäsets Naturvårdsförening (FNF) har tagit del av skrivelsen från Vellinge kommun till regeringen daterad 2012-01-11.
Vi [...]

[Read more →]

Tags: