Strandhotellstomten

Info om byggplanerna för “Falsterbo Strand” intill Falsterbo Stadspark och stranden

Strandhotellstomten header image 4

Entries Tagged as 'möten'

Politiker kom inte till möte

september 11th, 2009 · 2 Comments · möten, vellinge kommun

Falsterbonäsets Naturvårdsförening var nyligen på besök i Vellinge kommunhus med representanter från sammanslutningen “Vi som bor i Falsterbo” samt Sakägarna till Strandhotellstomten. Inbjudan var skickad till alla gruppledare i kommunfullmäktige samt alla politiker i såväl Miljö- och byggnadsnämnden samt kommunstyrelsen i Vellinge kommun. Tyvärr dök bara en politiker upp, nämligen Kristdemokraten Kjell Bornhager. Vi hade dock [...]

[Read more →]

Tags:···

Informationsmöte den 6 augusti

augusti 1st, 2009 · 1 Comment · möten, opinionsbildning

En grupp invånare som kallar sig “Vi som bor i Falsterbo” bjuder in till ett informationsmöte om de planerade flerbostadshusen på Sjögatan intill Falsterbo Stadspark. Mötet går av stapeln torsdagen den 6 augusti kl 18-19 i Falsterbo församlingshem på Skoltorget.
Här är inbjudan som en pdf: flerbostadshus_Sjögatan
Detta informationsmöte i regi av en grupp Falsterbobor visar på vilken [...]

[Read more →]

Tags:·

Sammanfattning av samrådsmötet

juli 17th, 2009 · No Comments · möten, planprocessen

Samrådet kring prövan om ny detaljplan som tillåter bostadsbyggande på Strandhotellstomten besöktes av ca 75 personer. Flertalet var negativa till att detaljplanen ändras. Diskussioner på byn efteråt visar att de flesta gärna ser att tomten inte bebyggs alls utan istället införlivas i Falsterbo Stadspark. Några skulle gärna se ett mysigt litet hotell likt Arild Strandhotell [...]

[Read more →]

Tags:·

Samrådsmöte 8 juli kl 18.30

juli 1st, 2009 · No Comments · möten, planprocessen

Nu är datumet för samråd gällande prövning av ny detaljplan för Strandhotellstomten (Falsterbo 2:22) bestämt till 8 juli kl 18.30 på Falsterbo församlingshem.
Om du under våren följt vårt arbete här på hemsidan eller genom media har du säkert förstått att vi inte tycker att det vore lämpligt att bygga bostäder just här. Om du inte heller [...]

[Read more →]

Tags:····

Snart dags för samråd

juni 25th, 2009 · No Comments · möten, planprocessen

Vad vi förstår är det snart dags för samråd kring detaljplaneförändringen för Strandhotellstomten i Falsterbo Stadspark. På samrådet kommer detaljplaneföreändringen att presenteras så att alla intressenter har möjlighet att föra fram sin ståndpunkt.
Så fort vi får besked om datum för samrådet lägger vi upp informationen här på informationsidan kring Strandhotellstomten.

[Read more →]

Tags:··

Möte med kommunledningen

maj 25th, 2009 · No Comments · möten, vellinge kommun

David Carlson, Maria Lomholt och Lars A Samuelson från Falsterbonäsets Naturvårdsförening kommer att träffa Lars-Ingvar Ljungman, Göran Holm och Nils-Ola Roth från Vellinge kommun torsdagen den 28 maj. I den föreslagna agendan står samtal om nuläget i dialogen mellan FNF och kommun, framtiden för några aktuella projekt (bl a Strandhotellstomten i Falsterbo Stadspark och Nya [...]

[Read more →]

Tags:···

Informationsmötet 9 februari

februari 15th, 2009 · No Comments · exploatörerna, möten, planprocessen, vellinge kommun

Informationsmötet den 9 februari på församlingshemmet i Falsterbo var lyckat och genomfördes på ett korrekt och bra sätt för alla parter. Det kändes som om alla parter lämnade mötet ed ett öppet sinne. FNF representerades av ordförande Lars A Samuelson, vice ordförande David Carlson samt initiativtagaren Mikael Kristersson. Exploatörerna i form av Mårten Edstrand bjöds [...]

[Read more →]

Tags:·