Strandhotellstomten

Info om byggplanerna för “Falsterbo Strand” intill Falsterbo Stadspark och stranden

Strandhotellstomten header image 3

Bilder

Nedan visar vi bilder som har anknytning till Strandhotellstomten på Sjögatan intill Falsterbo Stadspark.

strandhotellstomten

Exploatörernas förslag sett från Sjögatan.

Falsterbo stadspark

Falsterbo stadspark

Flerbostadshusen i förslaget för detaljplaneändring av Strandhotellstomten. Sett från Falsterbo museum.

flerbostadshus_på_sjögatan

De planerade höghusen sedda från söder.


strandhotellet

Foto av det gamla strandhotellet i Falsterbo Stadspark.

strandhotellet

Annexet till det gamla strandhotellet i Falsterbo Stadspark (av Allan Sørensen).

Strandhotellstomten

Foto på stigen in till strandhotellstomten en fin sommardag (av Arne Schmitz/N).