Strandhotellstomten

Info om byggplanerna för “Falsterbo Strand” intill Falsterbo Stadspark och stranden

Strandhotellstomten header image 3

Aktuellt

Här kan du ta del av aktuellt material som berör detaljplaneprocessen kring strandhotellstomten.

FNF:s synpunkter på den nya detaljplanen i samband med utställningen.

FNFs skrivelse nr 2

FNF:s synpunkter på den nya detaljplanen i samband med samrådet.

FNF:s skrivelse nr 1

Samrådshandlingarna som beskriver förslaget till ny detaljplan.

falsterbo-2-22-planbeskrivning-sida-1-8, falsterbo-2-22-planbeskrivning-sida-9-16, falsterbo-2-22-genomfarandebeskrivning, falsterbo-2-22-plan-och-illutstrationskarta

Vykort med budskapet “Nej till bostäder på strandhotellstomten” adresserat till kommunhuset i Vellinge .

Vykort att printa ut

Du kan också skicka denna text via epost

Diverse dokument från informationsmötet den 9 februari arrangerat av Falsterbonäsets Naturvårdsförening.

Minnesanteckningar

Agenda

Pressmedddelande