Strandhotellstomten

Info om byggplanerna för “Falsterbo Strand” intill Falsterbo Stadspark och stranden

Strandhotellstomten header image 3

Bakgrund

En grupp exploatörer vill bygga sex st höga hus med upp till fyra våningars höjd på Strandhotellstomten i Falsterbo Stadspark. Bostadsområdet som kallas Falsterbo Strand innebär en förtätning som är fem gånger högra än övrig bebyggelse i området.

strandhotellstomten