Strandhotellstomten

Info om byggplanerna för “Falsterbo Strand” intill Falsterbo Stadspark och stranden

Strandhotellstomten header image 2

Fortfarande inget tillstånd att bygga “Falsterbo Strand”

september 16th, 2015 · No Comments · exploatörerna, natur

Trots att de flesta lägenheterna i området “Falsterbo Strand” tydligen är sålda så har byggherrarna forfarande inte tillstånd att göra ingrepp i fast fornlämning. Detta är en förutsättning för att exploateringen av detta strandnära läge skall få starta. De arkeologiska fynden ligger på sina ställen endast 20-30 cm under flygsanden vilket gör att det då blir väldigt svårt att bygga stora fyravåningshus utan att fynden skadas.

Experter har dessutom uttalat sig kring möjligheten att bygga ovanpå de viktiga fynden. De ser det som mycket komplicerat då ledningar till och från husen och kommunens omläggning av ledningar på fastigheten kommer att skära in i fornlämningen. Vidare kommer fornlämningen att penetreras av stötbotten till hissarna som tränger ner i fornlämningen. Dessutom tillkommer själva vikten av de stora husen som stora belastningar på fornlämningarna.

Tags: ··

No Comments so far ↓

There are no comments yet...Kick things off by filling out the form below.

Leave a Comment