Strandhotellstomten

Info om byggplanerna för “Falsterbo Strand” intill Falsterbo Stadspark och stranden

Strandhotellstomten header image 2

26 st privata parkeringsplatser i Falsterbo stadspark

september 16th, 2015 · No Comments · exploatörerna, natur, utgrävning

Detaljplanen förutsätter att parkering ska ske i garage under mark. Detta var självklart inte möjligt på ett så strandnära läge. Istället erbjuder kommunen exploatörerna att anlägga 26 st parkeringsplatser i allas vår Falsterbo stadspark. Vi finner detta märkligt.

Varför styckar kommunen upp Falsterbo Stadspark för att tillskjuta allmän kommunal mark till boendet? Byggarna borde i så fall istället ta bort ett av husen och planera för de boendes transportbehov på sin egen tomt. På samma sätt som övriga invånare i Falsterbo måste göra. Detta är en olycklig avvägning mellan allmänna och privata intressen.

Tags: ··

No Comments so far ↓

There are no comments yet...Kick things off by filling out the form below.

Leave a Comment