Strandhotellstomten

Info om byggplanerna för “Falsterbo Strand” intill Falsterbo Stadspark och stranden

Strandhotellstomten header image 2

Företrädare för 4 politiska partier kräver utgrävningar i Falsterbo

september 12th, 2012 · No Comments · opinionsbildning, utgrävning, vellinge kommun

4 politiska partier kräver utgrävningar på Strandhotellstomten. Sydsvenskan har följt upp kring detta- artikeln här.

Vi citerat från pressmeddelandet nedan.

Företrädare för 4 politiska partier kräver utgrävningar i Falsterbo

”Värden riskerar annars att för alltid gå förlorade” enligt forskare

Undertecknande politiker från Socialdemokraterna, Kristdemokraterna, Miljöpartiet och Nya Listan i Vellinge kräver att Länsstyrelsen initierar en mer omfattande arkeologisk utgrävning på den s k Strandhotellstomten i Falsterbo.

Vi politiker åberopar de sakkunnighetsutlåtanden som har skrivits i ärendet av ett antal forskare på området. Vi refererar till professorn i historia vid Lunds universitet, Dick Harrisson, docent Lars Ersgård på Riksantikvarieämbetet i Stockholm, docenten i arkeologi vid Lunds universitet Björn Magnusson Staaf och till lektor Lars Ödman vid institutionen för arkeologi och antikens historia vid Lunds universitet.

Preliminära resultat från tidigare undersökningar talar för att på denna tomt ligger det gamla Falsterbo. Här finns av allt att döma våra historiska rötter begravda i flygsand. Forskarna understryker alla att vi här har en unik möjlighet att gräva fram gamla fastighetsbildningar som härstammar från 1200‐talet.

‐ Planerna på att bebygga fornlämningen Falsterbo 15 utan att först sätta av tid och resurser till en mer omfattande analys av den nyupptäckta medeltidsstaden medför en akut risk för att en ytterst sällsynt möjlighet att undersöka en tidigare outforskad dansk medeltidsstad i dagens Sverige går för alltid förlorad, skriver professor Dick Harrisson.

‐ Området mellan Sjögatan och Falsterbo kyrka kan i arkeologiskt avseende anses ha en unik karaktär, skriver Lars Ersgård. Här finns av allt att döma lämningarna efter ett helt medeltida stadsområde som omfattat en profan gårdsbebyggelse på uppemot ett hundratal gårdar samt institutionella byggnader som rådhus och helgeandshus.

Han skriver vidare att flygsanden har bidragit till att bevarandet därför bör vara extremt gott.

‐ Detta är mycket ovanligt för medeltida städer där en yngre bebyggelse oftast stört de medeltida lämningarna.

Ny kunskap om den medeltida staden Falsterbo innebär även en fördjupad kunskap om samhället Falsterbo som var en av nordeuropas största och viktigaste internationella handelsplatser, hävdar Lars Ersgård.

Björn Magnussons Staafs utlåtande innehåller en stark rekommendation att göra en fördjupad undersökning, eftersom det inte går att bevara kulturlagren genom så kallad alternativ grundläggning.

Vi politiker anser att nödvändiga utgrävningar måste få genomföras, innan en eventuell nybebyggelse kan ske.

Tags:

No Comments so far ↓

Like gas stations in rural Texas after 10 pm, comments are closed.