Strandhotellstomten

Info om byggplanerna för “Falsterbo Strand” intill Falsterbo Stadspark och stranden

Strandhotellstomten header image 2

Hur påverkar Länsstyrelsens uttalande exploateringen av Strandhotellstomten?

oktober 9th, 2011 · No Comments · planprocessen

Länsarkitekt Elisabet Weber på Länsstyrelsen i Skåne uttalade sig i Sydsvenskan för en tid sedan gällande den framtida invallningen av Näset. Elisabet Weber menar att det är direkt olämpligt att bygga på de flesta ställen på Näset: “I praktiken betyder detta att nybyggnationen ­i Skanör och Falsterbo kommer att stoppas. De permanent stigande havsnivåerna gör det helt enkelt omöjligt att bygga på ett hållbart sätt på låglänt strandmark”.

Om sådana risker finns kan staten genom länsstyrelsen, gripa in i den kommunala planeringen och alltså stoppa nybyggen på Näset.

Frågan är hur Länsstyrelsens nya ståndpunkt påverkar exploatereringen av Strandhotellstomten. När Länsstyrelsen nu påpekar att det är direkt olämpligt att planera nybyggnation på Näset borde regeringen ta hänsyn till detta faktum när de behandlar överklagandet av den nya detaljplanen för Strandhotellstomten.

Här är Länsstyrelsen yttrande i sin helhet.

Tags: ··

No Comments so far ↓

There are no comments yet...Kick things off by filling out the form below.

Leave a Comment