Strandhotellstomten

Info om byggplanerna för “Falsterbo Strand” intill Falsterbo Stadspark och stranden

Strandhotellstomten header image 2

Strandhotellstomten skövlad

april 6th, 2010 · No Comments · exploatörerna, natur

Strandhotellstomten längst ner på Sjögatan i Falsterbo blev skövlad under påsken och ser nu ut som ett kalhygge totalt rensat på all växtlighet. Såväl stora träd som buskar och markvegetation är ett minne blott.

kalhygge

Innan skövlingen hade de kringboende tät kontakt med såväl exploatörer som kommunrepresentanter. Trots att detaljplanen är överklagad och att inget bygglov är beviljat talade de för döva öron. Nu lär vi under en längre tid få leva med att mötas av ett kalhygge när vi skall gå ner till stranden eller  när vi promenerar i Falsterbo Stadspark.

kalhygge_Strandhotellstomten

Strandhotellstomten_skövlad

Tags: ·

No Comments so far ↓

There are no comments yet...Kick things off by filling out the form below.

Leave a Comment