Strandhotellstomten

Info om byggplanerna för “Falsterbo Strand” intill Falsterbo Stadspark och stranden

Strandhotellstomten header image 4

Entries from augusti 31st, 2010

Detaljplanen överklagad till regeringen

augusti 31st, 2010 · No Comments · planprocessen

Detaljplanen som tillåter bostäder på Strandhotellstomten har nu blivit överklagad av både de flesta grannar och sakägare samt Falsterbonäsets naturvårdsförening. Du kan läsa hela vårt överklagande här.
I punktform har vi inom FNF fört fram följande synpunkter.
1. Både Vellinge kommun och Länsstyrelsen jämför en detaljplan för bostäder med en detaljplan för hotell. Vi menar att det [...]

[Read more →]

Tags:··