Strandhotellstomten

Info om byggplanerna för “Falsterbo Strand” intill Falsterbo Stadspark och stranden

Strandhotellstomten header image 4

Entries from april 6th, 2010

Strandhotellstomten skövlad

april 6th, 2010 · No Comments · exploatörerna, natur

Strandhotellstomten längst ner på Sjögatan i Falsterbo blev skövlad under påsken och ser nu ut som ett kalhygge totalt rensat på all växtlighet. Såväl stora träd som buskar och markvegetation är ett minne blott.

Innan skövlingen hade de kringboende tät kontakt med såväl exploatörer som kommunrepresentanter. Trots att detaljplanen är överklagad och att inget bygglov är [...]

[Read more →]

Tags:·