Strandhotellstomten

Info om byggplanerna för “Falsterbo Strand” intill Falsterbo Stadspark och stranden

Strandhotellstomten header image 2

Yttrandet från FNF gällande byggplanerna på Sjögatan i Falsterbo

november 24th, 2009 · No Comments · opinionsbildning, planprocessen

sjögatan_falsterbo

Via denna länk kan du ladda ner FNFs yttrande på utställningshandlingarna gällande byggplanerna på Sjögatan i Falsterbo.

Vi har tidigare i samband med samråd inkommit med synpunkter på förslag till ny detaljplan som tillåter bostäder på den gamla Strandhotellstomten i Falsterbo. Förslaget till detaljplan som presenteras i utställningen av planen är dock nästan identisk som den som presenterades i samband med samrådet 2009-07-08. Detta skall man sätta i ljuset av att över 1000 personer på ett eller annat sätt skriftligen inkommit med synpunkter på att denna bebyggelse inte bör få genomföras. Vi finner det anmärkningsvärt att denna massiva opinionsyttring inte påverkat Vellinge kommun till att ta mer hänsyn till våra eller andra intressenters synpunkter.

Här kommer några av våra huvudsakliga argument till att vi motsätter oss planen och begär att den avslås:

1) Att den bygger på en felaktig miljöbedömning

2) Att den inte tar hänsyn till de fyra riksintressena

3) Att den orsakar omfattande påverkan på träd och parkmark

4) Att den inte lever upp till kvalitetsprogrammet

5) Att den ger fem gånger så hög förtätning i förhållande till omgivningen

6) Att den skiljer sig markant från befintlig översiktsplan

7) Att den inte tar hänsyn till framtida förhöjda havsnivåer

p.s Som du ser på bilden överst i posten har man sedan samrådet på ett subtilt sätt gömt den föreslagna byggnationen bakom lövverk. Vi har låtit göra en mer sanningsenlig bild genom att rita ut konturerna på de nästa 18 meter höga byggnaderna. d.s

Tags: ···

No Comments so far ↓

There are no comments yet...Kick things off by filling out the form below.

Leave a Comment