Strandhotellstomten

Info om byggplanerna för “Falsterbo Strand” intill Falsterbo Stadspark och stranden

Strandhotellstomten header image 2

Förslaget till ny detaljplan utställt

november 1st, 2009 · No Comments · planprocessen, vellinge kommun

falsterbo_2-22

Vellinge kommun har nu ställt ut förslaget till ny detaljplanen för Strandhotellstomten på såväl kommunhuset som på Skanörs bibliotek. Alla som har synpunkter på den nya detaljplanen får nu åter chans att skicka in dessa. Detta skall vara gjort senast den 19 november om man sedan vill vara med och göra sin röst hörd i den framtida processen.

Som vi tidigare nämnt har över tusen personer tillskrivit Vellinge kommun i ärendet. Man vill helt enkelt inte att tomten högexploateras med bostadshus i fyra våningsplan och en förätningsgrad som är minst fyra ggr högre än omgivningen. Man gillar inte heller att delar av parken förvandlas till parkeringsplats och att exploatörerna tillåts bygga hus för sophantering i densamma.

Vi inom Falsterbonäsests Naturvårdsförening tycker inte heller att det är en god idé. Vi anser att Vellinge kommun måste lyssna på alla invånare som vill värna om den unika kultur- och naturmiljön i Falsterbo. Trots det massiva motståndet har kommunen dock inte hittills tagit någon större hänsyn till de som vill att Falsterbo skall utvecklas utifrån sin befintliga värdegrund.

Om du inte har möjlighet att se utställningen på kommunhuset eller på Skanörs bibiliotek kan du ladda ner alla handlingarna här. Och som sagt - utnyttja din rätt att skicka in synpunkter fram till och med den 19 november.

Tags: ·

No Comments so far ↓

There are no comments yet...Kick things off by filling out the form below.

Leave a Comment