Strandhotellstomten

Info om byggplanerna för “Falsterbo Strand” intill Falsterbo Stadspark och stranden

Strandhotellstomten header image 2

Politiker kom inte till möte

september 11th, 2009 · 2 Comments · möten, vellinge kommun

Falsterbonäsets Naturvårdsförening var nyligen på besök i Vellinge kommunhus med representanter från sammanslutningenVi som bor i Falsterbo” samt Sakägarna till Strandhotellstomten. Inbjudan var skickad till alla gruppledare i kommunfullmäktige samt alla politiker i såväl Miljö- och byggnadsnämnden samt kommunstyrelsen i Vellinge kommun. Tyvärr dök bara en politiker upp, nämligen Kristdemokraten Kjell Bornhager. Vi hade dock en intressant diskussion. Mötet avslutades med att Mikael Neumann sjöng sin nykomponerade visa om Strandhotellstomten (som vi lovar att lägga ut här på sidan snarast).

Sydsvenskan rapporterar om det hela här!

Frågorna som vi ville ställa till politikerna är:

1. Varför vill kommunen privatisera en del av Falsterbo som alltid varit tillgänglig för allmänheten, tidigare som hotell/restaurang och de senaste åren som en del av Falsterbo stadspark?

2. Varför är kommunen beredd att tillåta bebyggelse som strider mot gällande detaljplaner för kringliggande bebyggelse?

3. Varför vill kommunen tillåta privat parkering och sophantering i Falsterbo stadspark?

4. Varför finns det ingen aktuell miljökonsekvensutredning?

5. Hur kommer ni att ta hänsyn till folkopinionen och hur kommer våra yttranden att behandlas?

Tags: ···

2 Comments so far ↓

 • Erik

  Ingen som undrar varför kommunfullmäktigemötet i slutet av september nyligen ställts in?

  Den officiella förklaringen är att det var för få ärenden. Men ett utav ärendena handlade om just strandhotellsbygget.

  Det är inte första gången man ställer in fullmäktigesammanträden när det börjar bli obekvämt och hetta till.

 • Hans

  Det tillkommer ett par vallar?
  Vid srtanden?
  Sophus på kommunal mark.
  Rördragning för avlopp.
  Nuvarande rör kan knappast klar 30 bostäder avlopp.
  Klarar man inkommande vatten ?
  Skall husen värmas med el ?

  Vad med arkelogiska undersökningar ?
  Vem är sökande med än Edstrand ?

Leave a Comment