Strandhotellstomten

Info om byggplanerna för “Falsterbo Strand” intill Falsterbo Stadspark och stranden

Strandhotellstomten header image 2

Vad kan du göra?

augusti 14th, 2009 · No Comments · opinionsbildning, planprocessen, vellinge kommun

Som medlem i FNF stärker du vårt arbete och bidrar till att FNF som viktig remissinstans har möjlighet att vara med och påverka en positivt utveckling av Vellinge kommun. Klicka här för att se hur du blir medlem.

Även om du redan har skickat in vykortet “Nej till bostäder på Standhotellstomten” kan du också personligt medverka till att planerna för Strandhotellstomten stoppas genom att skicka ett formellt yttrande till kommunen. Förslaget om en ny detaljplan för Strandhotellstomten finner du här.

Du kan också rekvirera ett redan författat yttrande från gruppen “Vi som bor i Falsterbo” genom peterjonsson@me.com.

Tänk på att ditt yttrande måste vara kommunen tillhanda senast den 4 september för att dina synpunkter skall beaktas. Yttrandet skall innehålla både ditt namn och din adress. Skicka yttrandet till: Vellinge kommun, Miljö- och Stadsbyggnadsförvaltningen, Box 105, 235 22 Vellinge.

Tags: ··

No Comments so far ↓

There are no comments yet...Kick things off by filling out the form below.

Leave a Comment