Strandhotellstomten

Info om byggplanerna för “Falsterbo Strand” intill Falsterbo Stadspark och stranden

Strandhotellstomten header image 2

Sjuhundra personer har skickat in vykort

juli 1st, 2009 · 1 Comment · opinionsbildning, vellinge kommun, vykort

Sjuhundra “åretruntare” och sommarboende i Skanör-Falsterbo har nu skickat in vårt vykort till Vellinge kommun med budskapet “Nej till bostäder på Strandhotellstomten”. Vi hoppas att de styrande på kommunen tar detta till sig och avslår ansökan om detaljplaneändringen som tillåter bostadsbyggande på tomten. Många ser helst att Strandhotellstomten förblir obebyggd och införlivas i Falsterbo stadspark.

Vill du också skicka in ett vykort så hittar du dem här.

Tags: ···

One Comment so far ↓

  • Mats Elfström

    Vore det inte en idé att starta en stödgrupp mot planerna på Facebook?
    Räkna med mig som medlem i så fall. Jag tycker kommunens planer är heltokiga. Låt mig bara citera ett redan trampat på direktiv inför kommunens nya översiktsplan: “(att) visa respekt för varje orts karaktär och utveckla deras egna identiteter”

Leave a Comment