Strandhotellstomten

Info om byggplanerna för “Falsterbo Strand” intill Falsterbo Stadspark och stranden

Strandhotellstomten header image 2

Samrådsmöte 8 juli kl 18.30

juli 1st, 2009 · No Comments · möten, planprocessen

strandhotellstomten

Nu är datumet för samråd gällande prövning av ny detaljplan för Strandhotellstomten (Falsterbo 2:22) bestämt till 8 juli kl 18.30 på Falsterbo församlingshem.

Om du under våren följt vårt arbete här på hemsidan eller genom media har du säkert förstått att vi inte tycker att det vore lämpligt att bygga bostäder just här. Om du inte heller tycker att det är en bra idé att bygga bostäder på Strandhotellstomten i Falsterbo Stadspark föreslår vi att du kommer till samrådet för att ta del av informationen. Du kan redan nu ladda ner samrådshandlingarna på Vellinge kommuns hemsida eller direkt nedan.

Som vi berättade i föregående post har hittills 700 personer skrivit under och skickat in Falsterbonäsets Naturvårdsförenings vykort till Vellinge kommun med budskapet “Nej till bostäder på Strandhotellstomten”. Vi hoppas att kommunen tagit intryck av att så många människor aktivt uttryckt sin åsikt istället för att gå exploatörerna till mötes. Att bygga bostäder i så stora volymer på det här strandnära läget är ett trendbrott, som inte på något sätt stämmer överens med Falsterbos värden. I den bästa av världar borde kanske Strandhotellstomten inte bebyggas över huvudtaget, utan istället införlivas i Falsterbo stadspark.

Följande frågor vill vi gärna ha svar på när vi går på samrådsmötet:

- Hur kommunen ser på Göran Holms upprepade löfte om att det inte kommer att byggas bostäder på Strandhotellstomten så länge han är verksam politiker?

- Hur påverkar 700 vykort med ”Nej till bostäder på Strandhotellstomten” prövningen av att ändra den gällande detaljplanen?

- Är det inte ett olyckligt trendbrott att bygga så stora volymer på ett så strandnära läge i Falsterbo?

-Hur ser kommun på möjligheten att istället införliva tomten i Stadsparken?

Slutsats: Vi är medvetna om att det föreligger en detaljplan som medger ett hotellbygge på Strandhotellstomten och detta kan vi inte påverka, men vi motsätter oss en ändring i detaljplanen som medger uppförande av bostäder. Vi säger nej.

Samrådshandlingar: falsterbo-2-22-planbeskrivning-sida-1-8, falsterbo-2-22-planbeskrivning-sida-9-16, falsterbo-2-22-genomfarandebeskrivning, falsterbo-2-22-plan-och-illutstrationskarta.

strandhotellstomten

strandhotellstomten

flerbostadshus_sjögatan

Ping Intressant.se

Tags: ····

No Comments so far ↓

There are no comments yet...Kick things off by filling out the form below.

Leave a Comment