Strandhotellstomten

Info om byggplanerna för “Falsterbo Strand” intill Falsterbo Stadspark och stranden

Strandhotellstomten header image 2

Varför inte bostäder på Strandhotellstomten?

mars 17th, 2009 · No Comments · exploatörerna, vellinge kommun

Vi tycker att det vore djupt olyckligt om kommunledningen genom en detaljplaneföränding skulle ge tillstånd till byggande av flerbostadshus på Strandhotellstomten. Exploatörerna hävdar att detta bostadsbyggande skulle föra med sig många positiva fördelar för Skanör-Falsterbo. Vi är inte lika säkra. 

Vi tycker att de är viktigt att ha en holistisk helhetsbild och ställa bevarandeintresset mot exploateringsintresset. 

Nedan listar vi i punktform några av våra invändingar mot bostadsbyggande på Strandhotellstomen:

1. Bidrar egentligen fler bostäder till utveckling av orten?

Man pratar från både exploatörernas och kommunens håll om att det ständigt behövs mer tillväxt i form av bostäder för att vi skall klara av att behålla vår service och ha en livfull handel.

Självklart är det viktigt med bra lokal service och blomstrande lokal handel. Vi kan inte nog understryka vikten av detta.

Men än så länge har vi inte sett någon statistik som övertygar oss om att ett ökat byggande på orten skapar mer service och handel. Ingen inblandad har på ett konkret sätt visat på detta. Över de senaste fyrtio åren har befolkningstillväxten exploderat och vi har nästan tiodubblat befolkningsmängden i Skanör-Falsterbo, MEN…… på samma tid har handeln minskat till kanske en tiondel… Varför skulle då ytterligare bostadsbyggande göra att detta plötsligt skulle börja vända? När detta är oklart, skall vi då ändå offra mer och mer av den kvarvarande naturen (som är skälet till att de flesta av oss bor här)?

2. Är det orimligt att gissa att bostäderna köps av sommargäster?

Vi har tittat och jämfört med några andra strandnära bostadsrättsföreningar i Falsterbo. De visar alla på ett mycket lågt antal åretruntboende. 

Det finns inget bevis för att bostäder på Strandhotellstomten kommer att leda till mer åretrunt-boende än i de andra bostadsrättsföreningarna. Man kan däremot spekulera i att det planerade och påkostade boendet kanske får ännu färre årentrunt-boende? Hur många av de som vill lämna sina villor i Falsterbo kommer att ha råd att bo där?

Därför kommer inte heller bostäder på Strandhotellstomten medverka till en större fart på flyttkedjan (blir det många utlandssvenskar bryts också flyttkedjan) eller bidra nämnvärt till en förändring av den demografiska strukturen (befolkningspyramiden) i Falsterbo.

3. Ett mörkt reservat

Vi tror tyvärr att en detaljplaneförändring kommer att leda till ett mörkt reservat. Med tiden är nog risken överhängande att Strandhotellstomten kommer att inhängnas när de boende tröttnat på allmänheten som sneddar på den naturliga stigen (om den får vara kvar) tvärs över tomten. Den öppna och luftiga känsla som finns idag kommer med andra ord troligen att försvinna. Vi skall inte glömma att Strandhotellstomten och Falsterbo Stadspark har en plats i mångas hjärtan;  besökare, turister och alla vi som bor här - alltid eller bara ibland. Många passerar dagligen, sommar som vinter. En eventuell detaljplaneförändring berör därför många fler än de som bor i den absoluta närheten.

4. Ett rejält trendbrott

Ett eventuellt bostadsbyggande med höghus enligt liggande förslag är ett stort trendbrott i Skanör-Falsterbo. I Höllviken ploppar det idag upp höghus både här och där. Vill vi ha det så i Skanör-Falsterbo också? Jämför vi gamla Strandhotellet med huskropparna i den nya föreslagna detaljplanen har vi i princip förhållandet Pensionat Olympia i Falsterbo mot höghusen längs väg 100 i Höllviken.

Vad är nästa steg i Skanör-Falsterbo om höghusen på Strandhotellstomten byggs?

Skanörs centrum är en annan jämförelse. En bebyggelse som avvek kraftigt från övriga orten när den byggdes. Nu 30 år senare ses det som ett stort misslyckande och i planerna finns idéer om att helt enkelt riva de befintliga byggnaderna.

Andra intressanta bloggar om: , , , , , ,

Tags: ··

No Comments so far ↓

There are no comments yet...Kick things off by filling out the form below.

Leave a Comment