Strandhotellstomten

Info om byggplanerna för “Falsterbo Strand” intill Falsterbo Stadspark och stranden

Strandhotellstomten header image 2

Parkeringsplats i Falsterbo Stadspark?

mars 3rd, 2009 · No Comments · exploatörerna, natur, vellinge kommun

 strandhotellstomen_falsterbo_stadspark

Häromdagen kom ett vykort till en av oss styrelsemedlemmar - faktiskt ett av våra egna vykort. Avsändaren ifrågasätter vad fotot vi använt egentligen föreställer. Eftersom frågeställaren väljer att vara anonym kommer svaret här:

Bilden är tagen av FNF:s förre ordförande Arne Schmitz, som stått en bit in på stigen som löper strax söder om Falsterbo museum. Fotot är taget rakt österut i linje med Strandhotellstomtens norra  gräns. Det finns en tanke med detta: 

Norr om Falsterbo 2:22 (som Strandhotellstomten formellt heter) ligger en del av Falsterbo Stadspark, som belagts med servitut till förmån för nämnda tomt. Detta innebär att kommunen lovat bort en bit av Falsterbo Stadspark till exploatörerna. Genom att slippa parkeringsproblematiken på Strandhotellstomten kan exploateringsgraden maximeras. Följdaktligen förvandlar kommunen en del av Falsterbo Stadspark till parkeringsplats och exploatörerna maximerar sin vinst.

Servitut i svensk lag beskrivs bland annat så här: “Som allmänna förutsättningar gäller att dess utövande innebär verkligt gagn för den berättigade med hänsyn till hans fastighet, inte blott för hans  subjektiva intressen…”

Falsterbo är en klassisk gammal sommarort med såväl närliggande medeltida stadskärna som tidstypiska sommarvillor. Genom att gå varsamt fram kan vi skapa en trivsam och livskraftig  stadsmiljö. 

FNF säger därför nej till bostäder på Strandhotellstomten. Om det blir aktuellt med hotellbyggnation uppmanar vi både kommunen och exploatörerna att ta hänsyn till platsens unika karaktär.

Undvik att använda allmän parkmark till parkeringsplats! För att skydda de drygt 100-åriga bokarna och låta besökare, turister och alla vi som bor här - alltid eller bara ibland - också fortsättningsvis få njuta av en oförstörd park genom att hålla alla p-platser inom Strandhotellstomten.

P.s. Exploatörerna hänvisar kanske till gällande detaljplan och servitut. Men, det är ju så att bara för att man får göra något – behöver man nödvändigtvis inte göra det. D.s. 

Andra intressanta bloggar om: , , , , , ,

Tags: ··

No Comments so far ↓

There are no comments yet...Kick things off by filling out the form below.

Leave a Comment