Strandhotellstomten

Info om byggplanerna för “Falsterbo Strand” intill Falsterbo Stadspark och stranden

Strandhotellstomten header image 2

Telefonerna går varma

februari 15th, 2009 · 1 Comment · planprocessen

Vi har fått väldigt bra och positiv respons på våra synpunkter kring en eventuell detaljplaneförändring av strandhotellstomten i Falsterbo stadspark. Människor från när och fjärran med anknytning till Falsterbo hör dagligen av sig och vill engagera sig mot att det byggs bostäder på strandhotellstomten. Glädjande nog är det inte bara personer från vår medlemsbas på 800 personer, utan också många övriga året runt- och sommarboende. Du får också gärna höra av dig om du vill hjälpa oss sprida information och skapa opinion i frågan.

Andra bloggar om: , , , , ,

Tags: ··

One Comment so far ↓

  • Anders

    Både jag och min fru var på informationsmötet. Vi stödjer er ståndpunkt i frågan!

Leave a Comment