Strandhotellstomten

Info om byggplanerna för “Falsterbo Strand” intill Falsterbo Stadspark och stranden

Strandhotellstomten header image 2

Falsterbo stadspark var samhällets räddare

februari 24th, 2009 · No Comments · natur

På 1800-talet vällde sanden in över Falsterbonäset och byggde upp dyner, som vandrade in och hotade dränka såväl kyrka som bebyggelse i Falsterbo. Med spadar och handkraft kämpade invånarna länge och ihärdigt för att freda helgedom, hus och hem.

I längden kunde man inte hålla stånd mot den obevekliga motståndaren utan nödgades söka hjälp och få effektivare metoder. Att växtlighet kunde hejda sandflykten visste man och tunnvis med trädfröer fraktades ner till näset och en gigantisk planteringsverksamhet satte igång. Hela befolkningen deltog och bl.a. skolungdomen kommenderades ut. Resultatet blev “Falsterbo plantering”, som den blivande parken till en början kallades. Långt in på 1900-talet fortsatte enskilda personer att sätta ut plantor av olika slag runt om i hela området.

Av detta har blivit ett närmast unikt trädbestånd med snart sagt alla sydsvenska lövträd (och fler till) representerade. De nu cirka 150 år gamla bokarna har i sina enskilda dungar intagit en mycket speciell position.

Parken har i stort sett fritt utvecklats med endast smärre skötselåtgärder och därmed närmast fått karaktär av naturskog. Den framstår för Falsterbo invånare som en omistlig klenod för rekreation och upplevelse.

Gång efter annan har parken utsatts för klåfingrig planering. På 1970-talet ville den dåtida kommunen bygga en lekskola i nordvästra hörnet, något som väckte inte bara protester utan också tankar på att avsätta hela parken som kommunalt naturreservat. Tyvärr blev det inte så men någon lekskola blev det inte, inte heller den telemast man ville resa på ungefär samma plats.

Sedan har den gamla strandhotelltomten ideligen aktualiserats, först för ett privat hotellprojekt med kommunal uppbackning, sedan för äldreboende i ett flervåningshus och nu för ett än högre komplex med ett stort antal privata bostäder.

Den lokalt starka opinionen mot samtliga ingrepp i denna känsliga miljö, som en gång varit förutsättning för Falsterbo överlevnad, klingar märkligt nog ohörd borta i Vellinge kommunhus trots sina i kommundelen bosatta representanter.

Om nu Falsterbo stadspark inte fick bli ett lokalt naturreservat borde den med lika goda skäl kunnat vara ett kommunalt kulturreservat.

Texten är skriven av Arne Schmitz f.d. ordförande i Falsterbonäsets Naturvårdsförening och har bland annat varit införd i Trelleborgs Allehanda och i vår egen tidning Natur i Sydväst. Vi tycker att den ger ett intressant historiskt perspektiv på Falsterbo Stadspark.

Andra intressanta bloggar om: , , , ,

Tags: ···

No Comments so far ↓

There are no comments yet...Kick things off by filling out the form below.

Leave a Comment